صفحه اول | درباره ما | ارتباط با ما
درباره شرکت جهان پی سامان

شرکت جهان پی سامان از بدو تاسیس ، در سال 1375 ، تاکنون با طراحی ، نظارت و اجرای دهها پروژه عمرانی و صنعتی تجربیات ارزشمندی کسب نموده است. در طول این مدت جهان پی سامان موفق گردیده است که با بهره گیری از متخصصین حرفه ای ، استفاده از فن آوری های نوین ، ابتکار و نوآوری وجلب رضایت کارفرمایان در انجام پروژه های خاص و پیچیده موفقیت های قابل توجهی کسب نموده و در هزینه پروژه ها صرفه جوئی نماید .

 

بهره گیری از متخصصین حرفه ای :
جهان پی سامان با به خدمت گرفتن نیروهای با تجربه ، متخصص و توانمند توانسته است که خدمات خود را به صورت حرفه ای به کارفرمایان ارائه نماید .

 

استفاده از فن آوری های نوین :    
ایجاد رابطه مستمر با مراکز علمی و تحقیقاتی ، ایجاد انگیزه در پرسنل، آموزش و تحقیق و سعی و تلاش در جهت بکارگیری آخرین دستاوردهای علمی و اجرائی به جهان پی سامان این امکان را داده است که همواره بتواند مناسبترین روش های روز را در پروژه ها به کار گیرد .

 

ابتکار و نوآوری :                         
خودباوری ، استقبال از ایده های خلاق و مبتکر و تشویق پرسنل به استفاده از روش های ساده و ابتکاری برای حل مسائل پیچیده مهندسی باعث تقویت روحیه نوگرائی و شکوفائی استعدادها و خلاقیت پرسنل جهان پی سامان گردیده است .

 

جلب رضایت کارفرمایان :              
ادامه همکاری با کارفرمایان و همکاری مستمر با شرکت های توانمند در پروژه های مختلف نشانگر رضایت مندی کارفرمایان از عملکرد شرکت جهان پی سامان میباشد .

 

صرفه جوئی در هزینه ها :            
استفاده حداکثر و بهینه از توانمندیهای داخلی ، بومی کردن تکنولوژیهای مورد استفاده و استفاده از روشهای ساده و عملی به جهان پی سامان این امکان را داده است که در هزینه پروژه ها به میزان قابل توجهی صرفه جوئی نماید .